Początki funkcjonowania naszego stowarzyszenia

Drukuj
Utworzono: wtorek, 29, maj 2012

 

 X 2011 – pierwsze zebranie organizacyjno-informacyjne / obecnych 29 osób

XI 2011 – zebranie założycielskie / przyjęcie statutu, wybranie zarządu

XII 2011 – zebranie członków założycieli / wymagane przez sąd zmiany w statucie

I 2012 – pierwsze zebranie zarządu / podjęcie 14 uchwał 

II 2012 – pierwsze walne zebranie członków / złożenie deklaracji, przyjęcie składki

III 2012 – trzecie zebranie zarządu / przyjęcie uchwałą 21 członków, zmiany w zarządzie

IV 2012 – akcje „Wielkanocne”

1.      Zbiórka złomu / zebrano 18 ton -> 14 tyś. zł

2.     Zbiórka produktów spożywczych dla Rodzin Potrzebujących / w 10 dni -> 5 skrzynek 

3.     Akcja „Młodzież pomaga starszym, chorym, niepełnosprawnym” / 7-miu wolontariuszy

V 2012 – przygotowanie Pikniku rodzinnego