Misja

Drukuj
Utworzono: środa, 21, luty 2018

Celem Stowarzyszenia jest:

a) działalność na rzecz kultu religijnego, pożytku publicznego w zakresie organizowania

wszelkich działań ukierunkowanych na budowę, oddanie do użytku, wyposażenie

kościoła, ewentualne remonty oraz utrzymanie, wraz z budynkami towarzyszącymi

mieszczącymi się na terenie rzymsko-katolickiej Parafii pod wezwaniem Św.

Franciszka z Asyżu w Fastach ;

b) organizowanie działań zmierzających do gromadzenia środków pieniężnych na cele

wymienione w punkcie 7 w sposób dozwolony przez prawo;

c) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków o tematyce katolickiej i związanej

z działalnością Stowarzyszenia;

d) pozostała działalność wydawnicza w zakresie realizacji celów statutowych;

e) pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych bez

zakwaterowania;

f) propagowanie idei budowy kościoła wśród społeczności lokalnej, w prasie i mediach;

g) działalność charytatywna związana ze zbieraniem funduszy na działalność społeczną;

h) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania;

i) organizowanie i prowadzenie zgodnych z prawem loterii, zbiórek publicznych, zabaw,

festynów, koncertów itp. z których dochód przeznaczony będzie na finansowanie

celów Stowarzyszenia.